Przebieg kontroli w 2012 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2013

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2012 r. w zakresie nadzoru i kontroli:

1. Sprawował nadzór nad pracą jednostek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.

2. Nadzorował i weryfikował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno - administracyjnej podległych jednostek.

3. Zrealizował kontrole przewidziane Planem kontroli w podległych szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 40 bezpośrednich kontroli w powiatowych jednostkach oświatowych (wykaz kontroli )  

 

4. Praca Wydziału została poddana kontrolom zewnętrznym:

a)     Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Kielcach - kontrola dotycząca sprawowanego nadzoru nad organizacją kształcenia specjalnego - nie stwierdzono nieprawidłowości, zaleceń nie wydano,

b)     Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - kompleksowa kontrola w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju; w zakresie edukacji, kontroli podlegały następujące obszary:

·         wydatkowanie środków na wynagradzanie nauczycieli,

·         dotowanie szkół niepublicznych,

·         wydatkowanie środków publicznych na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i ochrony zabytków.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w w/w zakresie, do w/w zakresu zaleceń nie wydano,

c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie wykorzystania dotacji na organizację konkursów ekologicznych w ramach programu „Ziemia dla człowieka, człowiek dla ziemi" - nie stwierdzono nieprawidłowości, zaleceń nie wydano.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2013-07-09
Data publikacji:2013-07-09
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2112