Oznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2014

Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
pokój nr 30
tel. 41 370 50 45, 41 370 50 50

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta.

Sposób realizacji:

  1.  Druk wniosku o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie należy pobrać w pokoju nr 1 D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
  2.  Do wniosku należy dołączyć wymagane we wniosku dokumenty, w tym oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania zabytkiem nieruchomym (druk do podrania [ doc ] [ pdf ] ).
  3.  Wniosek jest rozpatrywany przez Starostę Buskiego bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.


Przyjmowanie wniosków:

Wnioski można składać w ciągu całego roku.


Opłaty:

10 zł - opłata ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz część I pkt 53 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282

17 zł. – pełnomocnik - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ustalona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz Część IV Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282.


Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy jak dla decyzji administracyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej / Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2014-01-29
Data publikacji:2014-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:5103

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-04-04 09:30:48Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzór wnioskuOznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków
2022-04-01 14:41:26Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskówOznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków
2016-08-24 08:57:16Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonówOznakowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków