Pozwolenie na rozbiórkę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006

Miejsce załatwienia sprawy

  Wydział Architektury i Budownictwa
  Pokoje 23, 24, 25, 26, 27     telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty

  1. Zgoda właściciela obiektu.
  2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego
  3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
  4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.
  6. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w terminie 65 dni od daty złożenia wniosku.

Opłata skarbowa

Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, jak również ujęte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w rubryce "zwolnienia".

Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Podstawa prawna

Art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie BIP Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Anna Sikora
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:5016

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-05 09:33:35Mateusz OlszewskiZaktualizowano podstawę prawnąPozwolenie na rozbiórkę
2018-06-27 13:38:08Mateusz OlszewskiDodano klauzule informacyjąPozwolenie na rozbiórkę
2018-05-22 12:18:42Mateusz OlszewskiZaktualizowano link do wnioskówPozwolenie na rozbiórkę
2016-12-16 10:00:56Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonów i wzory wnioskówPozwolenie na rozbiórkę
2016-01-14 10:07:33Mateusz OlszewskiAktualizacja treści informacji w związku ze zmianą ustawy Prawo budowlanePozwolenie na rozbiórkę
2015-11-03 09:51:16Mariusz WalęzakInformacje uzupełniające do wniosku - usunięcie formularzaPozwolenie na rozbiórkę
2015-11-03 09:39:51Mariusz WalęzakInformacje uzupełniające do wnioskuPozwolenie na rozbiórkę
2015-10-08 13:53:41Mariusz WalęzakAktualizacja opisu.Pozwolenie na rozbiórkę
2015-09-15 12:53:34Mariusz WalęzakAktualizacja druku.Pozwolenie na rozbiórkę