Zgłoszenie robót budowlanych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa

Pokoje 23, 24, 25, 26, 27  telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty

Dotyczy „ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH”

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa ( 1 egz. ).
  3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa - kopia z naniesieniem obiektu (wymiaru, odległości od innych obiektów i granic działki) - 3 egz.
  4. Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych, wraz z odpowiednimi szkicami (rzuty, elewacje, przekroje, szczegóły) – 3 egz.
  5. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi.

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 i art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw strony mogą odwołać się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa na stronie internetowej BIP Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Anna Sikora
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:15744

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-11 09:32:19Mateusz OlszewskiDodano wniosek z klauzuląZgłoszenie robót budowlanych
2018-07-05 09:34:01Mateusz OlszewskiZaktualizowano podstawę prawnąZgłoszenie robót budowlanych
2018-06-27 13:40:11Mateusz OlszewskiDodano klauzule informacyjąZgłoszenie robót budowlanych
2018-05-22 12:20:49Mateusz OlszewskiZaktualizowano link do wnioskówZgłoszenie robót budowlanych
2017-01-24 11:07:17Mateusz OlszewskiZaaktualizowano wniosekZgłoszenie robót budowlanych
2016-12-16 09:36:05Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonów i wzory wnioskówZgłoszenie robót budowlanych
2016-01-14 10:50:03Mateusz OlszewskiAktualizacja treści informacji w związku ze zmianą ustawy Prawo budowlaneZgłoszenie robót budowlanych
2015-11-03 09:51:54Mariusz WalęzakInformacje uzupełniające do wniosku - usunięcie formularzaZgłoszenie robót budowlanych
2015-11-03 09:46:15Mariusz WalęzakInformacje uzupełniające do wniosku - formatowanieZgłoszenie robót budowlanych
2015-11-03 09:42:40Mariusz WalęzakInformacje uzupełniające do wnioskuZgłoszenie robót budowlanych
2015-10-08 13:55:11Mariusz WalęzakAktualizacja opisu.Zgłoszenie robót budowlanych
2015-10-08 11:23:17Mariusz WalęzakAktualizacja opisu.Zgłoszenie robót budowlanych
2015-10-08 11:11:56Mariusz WalęzakAktualizacja druków.Zgłoszenie robót budowlanych
2015-10-08 10:31:43Mariusz WalęzakAktualizacja druków.Zgłoszenie robót budowlanych
2015-09-15 13:11:51Mariusz WalęzakAktualizacja druków.Zgłoszenie robót budowlanych
2015-09-15 12:57:16Mariusz WalęzakAktualizacja druków.Zgłoszenie robót budowlanych