Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27   telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  2. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana
  3. Oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji.

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Wydanie decyzji w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

Opłata skarbowa

Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu – 90 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, jak również ujęte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w rubryce "zwolnienia".

Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Podstawa prawna

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Stronami w postępowaniu są podmioty, pomiędzy którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Wzór wniosku

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub stronie internetowej BIP Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Anna Sikora
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3231

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-05 09:35:49Mateusz OlszewskiZaktualizowano podstawę prawnąPrzeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
2018-06-27 13:47:20Mateusz OlszewskiZaktualizowano oświadczenie B-3Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
2018-05-22 12:37:02Mateusz OlszewskiZaktualizowano link do wnioskówPrzeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
2016-12-16 09:59:27Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonów i wzory wnioskówPrzeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
2016-01-14 11:07:41Mateusz OlszewskiAktualizacja treści informacji w związku ze zmianą ustawy Prawo budowlanePrzeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
2015-10-08 10:52:26Mariusz WalęzakAktualizacja druków.Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu