Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27      telefony : 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty

  1. Wstępny projekt zagospodarowania działki.
  2. Wypis z rejestru gruntów działek inwestora i sąsiednich.
  3. Charakterystyka obiektu.
  4. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.
  5. Propozycje rozwiązań zamiennych.
  6. Pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.
  7. W zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów, w tym także organu występującego z wnioskiem.

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Właściwy organ na wniosek inwestora, występuje w terminie niezwłocznym do odpowiedniego ministra, który ustanowił przepisy techniczno – budowlane.

Po uzyskaniu upoważnienia ministra, organ w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie udzielenia bądź odmowy zgody na odstępstwo nie przysługuje stronie zażalenie.

Wzór wniosku

Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Anna Sikora
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:4126

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-05 09:36:27Mateusz OlszewskiZaktualizowano podstawę prawnąOdstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
2018-05-22 12:39:13Mateusz OlszewskiZaktualizowano podstawę prawnąOdstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
2016-12-16 09:57:55Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonów i podstawę prawnąOdstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
2016-02-26 14:07:31Mateusz OlszewskiZaaktualizowano wniosekOdstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
2016-01-14 11:14:24Mateusz OlszewskiAktualizacja treści informacji w związku ze zmianą ustawy Prawo budowlaneOdstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
2015-10-08 13:56:49Mariusz WalęzakAktualizacja opisu.Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych