Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2014

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane, po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Zaświadczenia i wypisy wydaje się na czas nieokreślony.

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy własne powinien zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, nazwę,
 2. adres, siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS
 5. zakres przewozów: (osoby, rzeczy)
 6. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, które ubiegający się o udzielnie zaświadczenia przedsiębiorca będzie wykorzystywał,

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1;
 2. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ; rodzaj/przeznaczenie; nr rejestracyjny; nr VIN; wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Opłaty:

Zaświadczenie - 500,00 zł
Wypis z zaświadczenia (za każdy pojazd zgłoszony) - 100,00 zł

WAŻNE:

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.) obowiązek uzyskania zaświadczenia NIE DOTYCZY przewozów drogowych wykonywanych:

 1. w ramach powszechnych usług pocztowych;
 2. przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.);
 3. przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)

 

Do pobrania:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [ DOCX ] [ PDF ]
 • Oświadczenie o kierowcach [ DOCX ] [ PDF ]
 • Wykaz pojazdów [ DOCX ] [ PDF ]
 • Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2014-08-20
Data publikacji:2014-08-20
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3079

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-02 11:24:37Mateusz OlszewskiZaktualizowano opis proceduryZaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
2022-03-02 07:34:20Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskówZaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
2021-03-09 13:15:30Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowZaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
2020-03-04 07:51:35Mateusz OlszewskiZaktualizowano opis procedury i wnioskiZaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
2018-06-01 11:48:11Mariusz WalęzakZaktualizowano wnioski w związku z RODOZaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne