Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2014

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane, po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.
Zaświadczenia i wypisy wydaje się na czas nieokreślony.

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy własne powinien zawierać:

 1. oznaczenie przedsiębiorcy, nazwę,
 2. adres, siedziba przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS
 5. zakres przewozów: (osoby, rzeczy)
 6. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielnie zaświadczenia,

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;
 2. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ; rodzaj/przeznaczenie; nr rejestracyjny; nr VIN; wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Opłaty:

 • Zaświadczenie - 500,00 zł
 • Wypis z zaświadczenia (za każdy pojazd zgłoszony) - 100,00 zł

WAŻNE:

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.) obowiązek uzyskania zaświadczenia NIE DOTYCZY przewozów drogowych wykonywanych:

 1. w ramach powszechnych usług pocztowych;
 2. przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.);
 3. przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zmianami)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zmianami)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000 z późn. zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zmianami)

Do pobrania:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [ DOCX ] [ PDF ]
 • Wykaz pojazdów [ DOCX ] [ PDF ]
 • Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2014-08-20
Data publikacji:2014-08-20
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1983

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-09 13:15:30Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowZaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
2020-03-04 07:51:35Mateusz OlszewskiZaktualizowano opis procedury i wnioskiZaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
2018-06-01 11:48:11Mariusz WalęzakZaktualizowano wnioski w związku z RODOZaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne