Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2019

Opis przedmiotu zamówienia.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty [ DOC ]
 • Załącznik nr 2: - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [ DOCX ]
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy [ PDF ]
 • Załącznik nr 4 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [ DOCX ]
 • Załącznik nr 5 - Instrukcja wypełniania  JEDZ [ PDF ]
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [ DOCX ]
 • Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami [ ZIP ]

 • Zbiorcze zestawienie ofert [ PDF ]
 • Informacja o unieważnieniu postępowania [ PDF ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Data utworzenia:2019-02-25
Data publikacji:2019-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Gajda
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:779

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-04-15 11:45:11Mateusz OlszewskiDodano informacjęo unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB
2019-03-28 14:23:42Mateusz OlszewskiDodano zbiorcze zestawienie ofertOgłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB
2019-03-15 12:22:29Mateusz OlszewskiDodano informację o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowaniaOgłoszenie o zamówieniu: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB