Rejestracja pojazdu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2019

W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa:

 1. wniosek o rejestrację,
 2. dowód własności pojazdu /umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności/,
 3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
 4. karta pojazdu, jeśli była już wydana,
 5. dowód tożsamości (do wglądu).

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy przedstawić:

 1. wniosek o rejestracji;
 2. dowód własności pojazdu(dokumenty sporządzone w j. obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 3. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 4. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego;
 5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego;
 6. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
  1. uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub,
  2. brak obowiązku, o którym mowa w lit. a;
 7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badaniu technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 8. dowód tożsamości ( do wglądu).

Opłaty:

Dowód rejestracyjny 54,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Pozwolenie czasowe 13,50 zł + 0,50zł opłaty ewidencyjnej
Znaki legalizacyjne tablicy 12,50 zł
Nalepka kontrolna na szybę /dot. tylko samochodów/ 18,50 zł + 0,50zł opłaty ewidencyjnej
Tablica rejestracyjna samochodowa 80,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica indywidualna 1 000,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę 40,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motorowerowa 30,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Karta pojazdu 75,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej

Opłaty uiszcza sie w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Do pobrania:

 1. Wniosek o rejestrację [ DOC ] [ PDF ]
 2. Oświadczenie dotyczące czasowej rejestracji warunkowej [ DOCX ] [ PDF ]
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie: rejestracji, wyrejestrowania, zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu [ DOCX ] [ PDF ]
 4. Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów w sprawie rejestracji pojazdu [ DOC ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:24419

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-09-29 12:49:32Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowRejestracja pojazdu
2022-02-09 07:51:12Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzór wnioskuRejestracja pojazdu
2021-04-07 08:02:53Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosek o rejestracjęRejestracja pojazdu
2021-03-25 16:11:32Mateusz OlszewskiDodano "Oświadczenie dotyczące czasowej rejestracji warunkowej"Rejestracja pojazdu
2021-03-01 07:40:12Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowRejestracja pojazdu
2020-01-16 13:08:12Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wniosków, dodano wniosek w formie dostępnej cyfrowoRejestracja pojazdu
2019-07-16 10:06:54Mateusz OlszewskiDodano wnioskiRejestracja pojazdu