Rejestracja czasowa pojazdu

W celu zarejestrowania pojazdu czasowo należy przedstawić:

 1. wniosek o rejestracją czasową;
 2. dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony prawomocne orzeczenie sadu o prawie własności);
 3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany;
 4. karta pojazdu, jeżeli była już wydana;
 5. wyciąg ze świadectwa homolagacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
 6. w przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawic: dowód własności, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu za granicą,tłumaczenia, wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta,dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego.
 7. dowód tożsamości

Opłaty:

 • Pozwolenie czasowe 18,50 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
 • Komplet nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł
 • Tablica samochodowa 30,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
 • Tablica na przyczepę 15,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
 • Tablica motocyklowa, ciągnikowa 12,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
 • Tablica motorowerowa 12,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej

Do pobrania:

 • Wniosek o rejestrację czasowa [ DOC ]