Wyrejestrowanie pojazdu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2019

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestracyjnym i do wniosku dołącza:

  1. zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez przedsiebiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;
  2. dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
  3. dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za skladanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicę;
  4. dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;
  5. dokument potwierdzajacy trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu dowód rejestracyjny, kartę pojazdu jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty.

Opłata skarbowa:

Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu: 10zł
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju o/ Busko-Zdrój
ul. Kościuszki 28
nr konta: 38 8517 0007 0010 0070 7563 0018

Do pobrania:

  • Wniosek o wyrejestrowanie [ DOC ] [ PDF ]
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie: rejestracji, wyrejestrowania, zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu [ DOCX ] [ PDF ]
  • Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów w sprawie rejestracji pojazdu [ DOC ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:6856

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-09-29 13:03:37Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowWyrejestrowanie pojazdu
2022-02-09 07:55:10Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzór wnioskuWyrejestrowanie pojazdu
2021-04-07 08:13:09Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowWyrejestrowanie pojazdu
2021-03-01 08:18:49Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowWyrejestrowanie pojazdu
2020-01-16 13:11:35Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wniosków, dodano wniosek w formie dostępnej cyfrowoWyrejestrowanie pojazdu
2019-07-16 13:47:56Mateusz OlszewskiZaktualizowano informacjęWyrejestrowanie pojazdu