Usuwanie i holowanie pojazdów – informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2019

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Buskiego parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

PROCEDURA ODBIORU POJAZDU Z PARKINGU.

 1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 2. Opłaty pobiera Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju (ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój). Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na obszarze Powiatu Buskiego ustala corocznie w drodze uchwały Rada Powiatu w Busku-Zdroju.
 3. Aktualnie w tym zakresie obowiązuje Uchwała Nr XL/416/2022 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg  powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu..
 4. Opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.
 5. Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w celu ustalenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu:
  - telefonicznie 41 370 50 47
  - lub osobiście w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 7 (na parterze).
 6. Wpłaty należy dokonać:
  a) w kasie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - pok. nr 2 (na parterze)
  pn. - pt. godz. 7.45 - 14.30 lub
  b) na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa:
  Nadwiślański Bank Spółdzielczy O/w Busku-Zdroju nr konta: - 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014
  na druku płatności należy umieścić następujące dane:
  - imię i nazwisko właściciela (posiadacza) pojazdu, - marka i nr rejestracyjny pojazdu,
  - kwota za usunięcie pojazdu z drogi (holowanie),
  - opłata za przechowywanie pojazdu na parkingu (ilość dób przechowywania x stawka kwotowa za dobę przechowywania).

W przypadku płatności na wskazany powyżej rachunek bankowy po godzinach pracy Starostwa Powiatowego lub w dni wolne od pracy opłatę nalicza właściwy pracownik firmy zajmującej się holowaniem i przechowywaniem pojazdów.

 1. Warunkami odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:
  1) zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja, Straż Miejska) o ile jest wymagane,
  2) dokumentu tożsamości,
  3) dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),
  4) dowodu zapłaty za całkowity koszt usunięcia i przechowywania pojazdu.
 2. Po uiszczeniu opłaty należy udać się na parking strzeżony w celu odbioru pojazdu:

  Grzyb Mariusz "GRZYB"
  Mikułowice 338A
  28-100 Busko-Zdrój
  tel. 888 457 868

  Odbiór pojazdu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 888 457 868.

  Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, należy przedłożyć dodatkowo upoważnienie od współwłaściciela/li do odbioru pojazdu z parkingu.

INFORMUJEMY:

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi (w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Starosta Buski wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Powiatu.

W przypadku orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Buskiego koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.). Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

W związku z powyższym jeżeli Twój pojazd w trybie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) został usunięty na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota na rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych! Postępowanie może trwać wiele miesięcy - przez cały czas rosną jego koszty, które obciążają właściciela (posiadacza) pojazdu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2962