Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2019

Podstawa prawna wykonywania usługi:

 1. Art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
 2. § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych wypis z rejestru sądowego lub handlowego + REGON oraz upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdu w imieniu firmy,
  • aktualna polisa OC.

Opłaty:

                                                     Opłata administracyjna                Opłata ewidencyjna         Razem

 • dowód rejestracyjny –     54,00 zł +                                        0,50 zł                                = 54,50 zł
 • pozwolenie czasowe –    18,50 zł +                                         0,50 zł                                = 19,00 zł

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Do pobrania:

 • Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego [ DOCX ] [ PDF ]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie: rejestracji, wyrejestrowania, zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu [ DOCX ] [ PDF ]
 • Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów w sprawie rejestracji pojazdu [ DOC ] [ PDF ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-16
Data publikacji:2019-07-16
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3614

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-01 10:07:04Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowWymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
2020-01-27 07:55:49Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosekWymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy