Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu

Podstawa prawna wykonywania usługi:

  1. Art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
  2. § 17 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Zawiadomienie na piśmie o zbyciu pojazdu.
  2. Załączniki:
    • kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
  3. Do wglądu:
    • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - upoważnienie do załatwienia sprawy w imieniu firmy.

Opłaty: BRAK

Do pobrania:

  • Wniosek zawiadomienie o zbyciu pojazdu [ DOC ]