Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu

Podstawa prawna wykonywania usługi:

Art. 132 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  • dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego,
  • pokwitowanie wydane przez organ zatrzymujący dowód rejestracyjny.
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - upoważnienie do załatwienia sprawy w imieniu firmy,
  • ubezpieczenie obowiązkowe OC.

Opłaty:

Brak

Do pobrania:

 • Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego [ DOC ]