Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2019

Podstawa prawna wykonywania usługi:

 • Art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r., Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Do wniosku dołącza się:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Do wniosku o czasowe wycofanie z ruchu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu dołącza się:

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu do wniosku dołącza się:

 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, w przypadku, gdy upłynął termin ważności badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym.

Do wglądu:

 • aktualna polisa OC,
 • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych wypis z rejestru sądowego lub handlowego + REGON oraz upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdu w imieniu firmy.

Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Na pisemny wniosek właściciela pojazdu okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu może zostać skrócony.

Opłaty:

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania o:

1) 4zł – od 3 do 12 miesiąca

2) 2 zł – od 13 do 24 miesiąca

3) 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Uwagi:

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, - ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne, autobusy.

Do pobrania:

 • Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu [ DOCX ] [ PDF ]
 • Wniosek o przywrócenie do ruchu po czasowym wycofaniu z ruchu [ DOCX ] [ PDF ]
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie: rejestracji, wyrejestrowania, zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu [ DOCX ] [ PDF ]
 • Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów w sprawie rejestracji pojazdu [ DOC ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-16
Data publikacji:2019-07-16
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1543

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-01 10:52:20Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowCzasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu