Wtórnik dowodu rejestracyjnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2019

Podstawa prawna wykonywania usługi:

§13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

I. W przypadku utraty dokumentu:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 2. Załączniki:
  • wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania (niewymagany, jeżeli termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu) lub aktualne zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych pojazdu,
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  • złożenie przez właściciela oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

II. W przypadku zniszczenia dokumentu:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.
 2. Załączniki:
  • wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania (niewymagany, jeżeli termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu) lub aktualne zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych pojazdu,
  • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
  • dowód rejestracyjny.

III. Do wglądu w obu przypadkach:

 • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych – upoważnienie do załatwienia sprawy w imieniu firmy.

Opłaty:

 • pozwolenie czasowe (na wniosek strony) – 18,50 zł
 • dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 • opłata ewidencyjna – 0,50 zł lub 1zł - na wniosek strony

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Do pobrania:

 • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-17
Data publikacji:2019-07-17
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1591

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-02 11:49:05Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowWtórnik dowodu rejestracyjnego