Wtórnik tablic rejestracyjnych, wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2019

Podstawa prawna wykonywania usługi:

§ 15  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).

Jeśli tablice rejestracyjne zniszczyły się, zostały zgubione lub skradzione możesz wyrobić wtórnik w urzędzie zachowując ten sam numer rejestracyjny.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów z zakresu rejestracji pojazdów, od 1.06.2018r. obowiązuje nowy wzór tablic rejestracyjnych - zmianie uległa wielkość czcionki. Jeżeli tablica rejestracyjna, którą utraciłeś lub została zniszczona wydana była przed tą datą, wówczas zobowiązany jesteś do wyrobienia wtórnika dwóch tablic (zgodnych z obowiązującymi przepisami).

Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych(-nej) właściciel pojazdu może złożyć wniosek o wydanie dla pojazdu tymczasowych tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.
 2. Załącznikami do wniosku są:  
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli byłą wydana,
  • zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych, w przypadku ich kradzieży,
  • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta - przy odbiorze wtórnika tablicy/tablic rejestracyjnych:
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne podlegające wymianie,
  • tablicę rejestracyjną w celu jej zalegalizowania, jeżeli właściciel wnioskował o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,
  • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Opłaty:

 • opłata za wtórnik tablic rejestracyjnych:
  - samochodowe - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet)
  - motocyklowe - 40,00 zł
  - motorowerowe - 30,00 zł
  - indywidualne - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet)
  - zabytkowy samochód - 50,00 zł (jedna sztuka), 100,00 zł - dwie sztuki (komplet)
  - zabytkowy motocykl - 50,00 zł
 • opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
 • opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

PROCEDURY:

W przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód i zalegalizowane tablice z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

 1. złożeniu zawiadomienia o kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnej i wniosku o rejestrację;
 2. oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
 3. przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
 4. przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic.

W przypadku zgubienia tablic rejestracyjnych organ rejestracyjny na wniosek właściciela wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

 1. oddaniu dotychczasowego dowodu;
 2. przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;

W przypadku zniszczenia tablic rejestracyjnych organ rejestracyjny na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

 1. złożeniu zawiadomienia o zniszczeniu tablic;
 2. oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych;
 3. przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana

W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia tablic organem na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego po przedstawieniu:

 1. dowodu rejestracyjnego;
 2. karty pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;

Do pobrania:

 • Wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-17
Data publikacji:2019-07-17
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2330

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-02 12:35:10Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowWtórnik tablic rejestracyjnych, wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży