Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności

Podstawa prawna wykonywania usługi:

 1. Art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.).
 2. § 5 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzoru dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Załączniki:
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  • dokumenty przeniesienia prawa własności np. umowa kupna sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura VAT potwierdzająca nabycie, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, akt notarialny.
 3. Do wglądu:
  • dokument tożsamości właściciela (jest nim dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych – upoważnienie do załatwienia sprawy w imieniu firmy).

Opłaty:

BRAK

Do pobrania:

 • Wniosek dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym [ DOC ]