Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2019

Podstawa prawna wykonywania usługi

 1. Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.).  
 2. § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916).

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki:

Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do licencji/zezwolenia;

do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, nr rej., nr nadwozia (VIN), wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy strona działa przez statutowego lub ustawowego przedstawiciela.

Do wglądu:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe. 

Uwaga:

Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio:

 • 9 000 Euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu,
 • 5 000 Euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Zdolność finansową należy przedstawić dla każdego zgłoszonego do licencji/zezwolenia pojazdu. 

Opłaty:

Opłata administracyjna:

Za wydanie kolejnego wypisu z licencji, zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/ osób; zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy/ osób pobiera się opłatę w wysokości 110 zł.

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Kasa Czynna od godz. 7:45 do godz. 14:30

Do pobrania:

 • Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do licencji/zezwolenia [ DOCX ] [ PDF
 • Wykaz pojazdów [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-18
Data publikacji:2019-07-18
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:480