Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zmiana zaświadczenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lipca 2019

Podstawa prawna wykonywania usługi:

 1. Art. 33 ust. 7 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.). 
 2. § 24 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty – wniosek, załączniki:

 • Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (w przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, siedziby, liczby pojazdów).
 • Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia (w przypadku zamiany pojazdu poprzednio zgłoszonego – sprzedaż, na nowo zakupiony pojazd – nie zmienia się liczba pojazdów).

Do wniosku  należy dołączyć:

 1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;
 2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, nr rej., nr nadwozia (VIN), wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku , gdy strona działa przez statutowego lub ustawowego przedstawiciela.

Do wglądu:

 1. dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe (w przypadku zmiany w wykazie pojazdów). 

Opłaty:

Opłata administracyjna:

 1. Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
 2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa powyżej, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
 3. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, oddział Busko-Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Kasa Czynna od godz. 7:45 do godz. 14:30

Do pobrania:

 • Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne [ DOCX ] [ PDF
 • Wniosek o zmianę w wykazie pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia [ DOCX ] [ PDF ]
 • Wykaz Pojazdów [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-19
Data publikacji:2019-07-19
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:677