Przetarg nieograniczony: ZP.272.23.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (...)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2020

Opis przedmiotu zamówienia.
    
Utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie BDOT500.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie inicjalnej bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500 dla dziewięciu jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ:

Zadanie

TERYT

Nazwa jednostki ewidencyjnej

1

260101_4

Busko-Zdrój – miasto

2

260101_5

Busko-Zdrój – obszar wiejski

3

260102_2

Gnojno

4

260103_4

Nowy Korczyn – miasto

260103_5

Nowy Korczyn – obszar wiejski

5

260104_4

Pacanów – miasto

260104_5

Pacanów – obszar wiejski

6

260105_2

Solec-Zdrój

7

260106_4

Stopnica – miasto

260106_5

Stopnica – obszar wiejski

8

260107_2

Tuczępy

9

260108_4260108_5

Wiślica – miasto

Wiślica – obszar wiejski

Szczegółowy OPZ określono w załączniku nr 7 do SIWZ oraz załącznikach 01, 02, 03 do OPZ i załączniku nr 04 do OPZ jako wzór harmonogramu realizacji.

 


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1 [ DOC ] - Formularz oferty
 • Załącznik nr 1a [ DOC ] - Wykaz osób do punktacji
 • Załącznik nr 2 [ DOCX ] - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Wzór umowy - BDOT500
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Załącznik nr 5 [ PDF ] - Instrukcja wypełniania  JEDZ
 • Załącznik nr 6 [ DOCX ] - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik nr 7 [ DOCX] - Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami
  • Załącznik nr 7.1 [ DOCX ] - zakres zamówienia [dodano w dniu 20.01.2020 r.]
  • Załącznik nr 7.2 [ DOCX ] - analiza materiałów [dodano w dniu 20.01.2020 r.]
  • Załącznik nr 7.3 [ PDF ]- transformacja u.2000 [dodano w dniu 20.01.2020 r.]
  • Załącznik nr 7.4 [ DOCX ] - harmonogram [dodano w dniu 20.01.2020 r.]

 • Informacja dla Wykonawców nr 1 [ PDF ]

 • Zbiorcze zestawienie ofert [ PDF ]
 • Informacja o wynikach postępowania [ PDF ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Zięba
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2317