Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2020

Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym.
Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconej karcie pojazdu.

Rozpoczęcie sprawy:

Procedura jest stosowana w przypadku jeżeli dowód rejestracyjny lub karta pojazdu zostały zagubione / zniszczone / skradzione lub zatrzymane przez Policję.

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz uiścić stosowne opłaty.

Wymagane dokumenty:

 • Stosowny wniosek oraz:
 • dowód rejestracyjny / kartę pojazdu jeżeli wydanie zaświadczenia spowodowane jest zniszczeniem tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność,
 • dowód własności pojazdu, jeżeli pojazd został sprzedany, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela.

Opłaty:                                  

 • Opłata skarbowa: 17,00 zł.
 • Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
  Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
  ul. Kościuszki 28
  Nr konta 38 8517 0007 0010 0070 7563 0018
 • KASA CZYNNA OD GODZ. 7:45 DO GODZ. 14:30.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020r. poz. 110 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019r., poz. 2130).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn.zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz. 11546 z późn. zm.).

Wnioski:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym [ DOC ] [ PDF ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconej karcie pojazdu [ DOC ] [ PDF ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2020-05-18
Data publikacji:2020-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:758

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-02 12:43:05Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowZaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu.
2021-02-22 10:14:32Mateusz OlszewskiZaktualizowano opis procedury oraz wzory wnioskówZaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu.