Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2021

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy/pozwolenia.

W celu zwrotu zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowód uiszczenia opłaty za zwrot zatrzymanego prawa jazdy/ pozwolenia.
 2. Pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 3. Podpisana klauzula RODO.

Do wglądu:

 • Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Podstawa prawna:

 1. Art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020r. poz. 1268 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 702).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83).

Opłaty:

 • Opłata ewidencyjna za zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia w kwocie 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Czas oczekiwania na prawo jazdy – niezwłocznie, po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji przez upoważnionego pracownika, chyba że osoba podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, wówczas zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia nastąpi po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz doręczeniu kompletu wymaganych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji przez upoważnionego pracownika.
 • Procedura kończy się przekazaniem prawa jazdy uprawnionej osobie za pokwitowaniem.

Dodatkowe informacje:

 • Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.
 • Orzeczenie lekarskie i/lub orzeczenie psychologiczne, i/lub zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego wymagane są w przypadku uprzedniego wydania skierowania na badanie lekarskie i/lub psychologiczne, i/lub kurs reedukacyjny lub upływu terminu ważności wskazanego w ostatnio wydanym orzeczeniu lekarskim i/lub psychologicznym.

 

Do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy [ ePUAP ] [ PDF ]
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2021-03-09
Data publikacji:2021-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:194