Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2021

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.

Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców należy dołączyć:

 1. Dokumenty poświadczające prawo do użytkowania pomieszczenia biurowego, sali wykładowej i placu manewrowego (akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy),
 2. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z adnotacją o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy „L”, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,
 3. Zaświadczenie o niekaralności osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
 4. Dokument potwierdzający zatrudnienie co najmniej jednego instruktora posiadającego 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku,
 5. Kserokopie legitymacji instruktora nauki jazdy, w przypadku zatrudnienia instruktora również umowę o pracę,
 6. Dowód uiszczenia opłaty,
 7. Klauzula RODO.

Podstawa prawna:

 1. Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020r. poz. 1268 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2283),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz.U. z 2019 r. poz. 596).

Opłaty:

 • Opłata administracyjna: - 500,00 zł. – za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Wpis do rejestru dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK [ PDF ]
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2021-03-09
Data publikacji:2021-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:106