Wpis do ewidencji instruktorów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2021

Jeśli chcesz szkolić kursantów, zadbaj o uzyskanie odpowiednich uprawnień instruktorskich. Koniecznie postaraj się o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Jest to niezbędny warunek.

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek.

W celu uzyskania imiennych uprawnień instruktora do wniosku należy dołączyć:

 1. Kserokopię prawa jazdy,
 2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 3. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
 5. Zaświadczenie o niekaralności,
 6. Zaświadczenie poświadczające spełnienie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy o kierujących pojazdami (jeżeli jest wymagane),
 7. Fotografia,
 8. Klauzula RODO.

Podstawa prawna:

 1. Art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020r. poz. 1268 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2018r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2283),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1200),

Opłaty:

 • Opłata administracyjna: 50,00 zł. – za wpis do ewidencji instruktorów (opłatę uiszcza się po zdanym egzaminie),

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Wydanie uprawnień niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów [ PDF ]
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2021-03-09
Data publikacji:2021-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:495