Zmiana pozwolenia na budowę

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2021

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa
pokoje 23, 24, 25, 26, 27     
telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty

Na podstawie Prawa budowlanego Dz. U. z 2021 r. poz. 2531 t.j.

  1. Trzy egzemplarze projektu zmian do zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłata skarbowa

Od decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 10 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, jak również ujęte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w rubryce "zwolnienia".
Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

OPŁATĘ SKARBOWĄ WNOSI SIĘ W CIĄGU 3 DNI OD ZŁOŻENIA WNIOSKU :

DO KASY STAROSTWA POWIATOWEGO W GOTÓWCE
lub na konto Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy Al. Mickiewicza 15
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju, Oddział w Busku - Zdroju
38 8517 0007 0010 0070 7563 0018.

Podstawa prawna

Art. 36a ust.1 i 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2531 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku

  • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę  (PB-7) [ PDF ]
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) [ PDF ]

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2021-08-02
Data publikacji:2021-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Jacek Wojciechowski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:453

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-01-12 14:52:05Mateusz OlszewskiZaktualizowano sekcję "Wymagane dokumenty"Zmiana pozwolenia na budowę
2022-01-12 14:38:43Mateusz OlszewskiZaktualizowano podstawę prawnąZmiana pozwolenia na budowę