Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.188.2023.AW z dnia 11.09.2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2023

Sandomierz, dn. 11.09.2023 r.

KR.ZUZ.4.4210.188.2023.AW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

-  art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2023 roku,  poz. 775 z późn. zm.);

-  art. 401 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 w związku z art. 389 pkt 1) i art. 35 ust. 3 pkt 7) oraz art. 389 pkt 6) i art. 16 pkt 65) lit. a) i lit. f) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478);

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach z dnia 29.05.2023 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kielcach 30.05.2023 r., przekazany do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu w dniu 06.06.2023 r.) uzupełnionego w dniu 30.08.2023 r., w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Mateusz Ciołek; wszczęto postępowanie administracyjne  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

Do pobrania:

  • Pełna treść obwieszczenia [ DOCX ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny i Kadr
Data utworzenia:2023-09-15
Data publikacji:2023-09-15
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Szymańska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:45