Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. o wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 czerwca 2024

OBWIESZCZENIE
STAROSTY BUSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2024 r.

O WYGAŚNIĘCIU DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394)

zawiadamiam

            o wygaśnięciu z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczących pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394).

Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych i wolnobieżnych.

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, których decyzje o rejestracji zostały wygaszone przekazany został Staroście Buskiemu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z przepisami w/w ustawy pojazd, którego rejestracja została wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji.

 

Do pobrania:

  • OBWIESZCZENIE STAROSTY BUSKIEGO z dnia 20 czerwca 2024 r. O WYGAŚNIĘCIU DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW [ PDF ]
  • Wykaz numerów rejestracyjnych [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2024-06-20
Data publikacji:2024-06-20
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:117