Wykaz jednostek organizacyjnych

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 13;
tel. (0-41) 378 36-53
Dyrektor – Tomasz Galant

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 27;
tel. - fax: (0-41) 378 35-97
ePUAP: /pppbusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Jolanta Czyrny

Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Starkiewicza 1;
tel. (0-41) 370 34 06
Dyrektor – Justyna Kwiatkowska

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie
28-100 Busko-Zdrój, Bronina 59;
tel. (0-41) 378 68-58
ePUAP: /SOSWBronina/SkrytkaESP
Dyrektor – Wiesław Waga

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Kusocińskiego 3;
tel. (0-41) 378 10-40
ePUAP: /PMOSBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Grzegorz Wojciechowski

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Janusza Kusocińskiego 3B;
tel. 41 378 24-72
ePUAP: /ZSTIOBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Lucyna Wojnowska

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 23;
ePUAP: /ZSTIBusko/SkrytkaESP
tel. 41 378 43 86
fax. 41 378 45 15
Dyrektor – Sylwester Pałka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 6;
tel. 41 378 79 21
Dyrektor – Andrzej Bilewski

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1;
tel. (0-41) 378 41-19
Dyrektor – Waldemar Wójcik

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach
28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58;
tel. (0-41) 377 10-71
ePUAP: /POWWiniary/SkrytkaESP
Dyrektor - Piotr Zeljaś

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
28-114 Gnojno, Gnojno 118;
tel. (0-41) 353 20-23
ePUAP: /DPSGnojno/SkrytkaESP
Dyrektor – Stanisław Kozioł

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
ul. Pałacowa 4
28-131 Solec-Zdrój,
tel. (0-41) 377 70-45, 41 3777530
ePUAP: /DPSZborow4/SkrytkaESP
Dyrektor – Jolanta Kałucka

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Różana 2;
tel. (0-41) 378 30-54, 55
ePUAP: /PUPBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Marian Szostak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 27;
tel. (0-41) 370 81 86, Fax. (041) 378 84 58
ePUAP: /pcprbusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Andrzej Smulczyński

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146;
tel. (0-41) 370 16-46, 47
ePUAP: /PZDBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Krzysztof Tułak

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 21;
tel. (0-41) 378 18-56, fax: 41 378 45 04
ePUAP: /PodidnBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Jolanta Maślicha 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój
ul. Boh. Warszawy 67
tel. (0-41) 378 27-68 sekretariat
(0-41) 378 24-01 centrala
Dyrektor – Grzegorz Lasak