Wykaz jednostek organizacyjnych

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 13;
tel. 41 378 36 53
e-mail: lo1busko@lo1busko.civ.pl
Dyrektor – Tomasz Galant

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 27;
tel.  41 234 56 70
e-mail: poradniapp@poczta.onet.pl
ePUAP: /pppbusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Jolanta Czyrny

Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Starkiewicza 1;
tel. 41 370 34 06
e-mail: sekretariat@zssgorkabusko.pl
Dyrektor – Justyna Kwiatkowska

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie
28-100 Busko-Zdrój, Bronina 59;
tel. 41 378 68 58
e-mail: sosw@sosw-bronina.edu.pl
ePUAP: /SOSWBronina/SkrytkaESP
Dyrektor – Wiesław Waga

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Kusocińskiego 3;
tel. 41 378 10 40
e-mail: biuro@pmos.busko.pl
ePUAP: /PMOSBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Grzegorz Wojciechowski

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Janusza Kusocińskiego 3B;
tel. 41 378 24 72
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
ePUAP: /ZSTIOBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Lucyna Wojnowska

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 23;
tel. 41 378 43 86
fax. 41 378 45 15
e-mail: zsti@zsti.pl
ePUAP: /ZSTIBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Sylwester Pałka

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 6;
tel. 41 378 79 21
e-mail: sekretariat@zsp1busko.pl
Dyrektor – Andrzej Bilewski

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1;
tel. 41 378 41 19
e-mail: sekretariat@buskososw.internetdsl.pl
Dyrektor – Waldemar Wójcik

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach
28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58;
tel. 41 377 10 71
e-mail: pow@powwiniary.pl
ePUAP: /POWWiniary/SkrytkaESP
Dyrektor - Piotr Zeljaś

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
28-114 Gnojno, Gnojno 118;
tel. 41 353 20 23
e-mail: dps@dpsgnojno.pl
ePUAP: /DPSGnojno/SkrytkaESP
Dyrektor - Renata Szymańska-Gałązka

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój,
tel. 41 377 70-45, 41 3777530
e-mail: dps@dpszborow.pl
ePUAP: /DPSZborow4/SkrytkaESP
Dyrektor – Jolanta Kałucka

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Różana 2;
tel. 41 378 30 54, 55
e-mail: pup@pupbusko.pl
ePUAP: /PUPBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Marian Szostak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 27;
tel. 41 370 81 86, 41 234 56 86, Fax. 41 378 84 58
e-mail: centrum@centrumbusko.pl
ePUAP: /pcprbusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Andrzej Smulczyński

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146;
tel. 41 370 16 46, 47
e-mail: sekretariat@pzd.busko.com.pl
ePUAP: /PZDBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Krzysztof Tułak

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 21;
tel. 41 378 18 56, fax: 41 378 45 04
e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl
ePUAP: /PodidnBusko/SkrytkaESP
Dyrektor – Jolanta Maślicha 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67
tel. 41 378 27 68 sekretariat
41 378 24 01 centrala
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl
ePUAP: /ZOZBZ/SkrytkaESP
Dyrektor – Grzegorz Lasak