Wykaz jednostek organizacyjnych

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 13;
tel. (0-41) 378 36-53
Dyrektor – Tomasz Galant

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 27;
tel. - fax: (0-41) 378 35-97
Dyrektor – Jolanta Czyrny

Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Starkiewicza 1;
tel. (0-41) 370 34 06
Dyrektor – Justyna Kwiatkowska

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie
28-100 Busko-Zdrój, Bronina 59;
tel. (0-41) 378 68-58
Dyrektor – Wiesław Waga
ePUAP: /SOSWBronina/SkrytkaESP

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Kusocińskiego 3;
tel. (0-41) 378 10-40
Dyrektor – Grzegorz Wojciechowski
ePUAP: /PMOSBusko/SkrytkaESP

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 120;
tel. (0-41) 378 24-72
Dyrektor – Lucyna Wojnowska
ePUAP: /ZSTIOBusko/SkrytkaESP

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 23;
tel. (0-41) 378 43-86
Dyrektor – Sylwester Pałka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 6;
tel. (0-41) 378 79-21
Dyrektor – Andrzej Bilewski

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1;
tel. (0-41) 378 41-19
p.o. Dyrektora – Waldemar Wójcik

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach
28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58;
tel. (0-41) 377 10-71
Dyrektor - Piotr Zeljaś

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
28-114 Gnojno, Gnojno 118;
tel. (0-41) 353 20-23
Dyrektor – Stanisław Kozioł
ePUAP: /DPSGnojno/SkrytkaESP

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
ul. Pałacowa 4
28-131 Solec-Zdrój,
tel. (0-41) 377 70-45, 41 3777530
Dyrektor – Helena Bebel

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Różana 2;
tel. (0-41) 378 30-54, 55
Dyrektor – Marian Szostak
ePUAP: /PUPBusko/SkrytkaESP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 27;
tel. (0-41) 370 81 86, Fax. (041) 378 84 58
Dyrektor – Andrzej Smulczyński
ePUAP: /pcprbusko/SkrytkaESP

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146;
tel. (0-41) 370 16-46, 47
Dyrektor – Krzysztof Tułak

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 21;
tel. (0-41) 378 18-56, fax: 41 378 45 04
Dyrektor – Jolanta Maślicha 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój
ul. Boh. Warszawy 67
tel. (0-41) 378 27-68 sekretariat
(0-41) 378 24-01 centrala
Dyrektor – Grzegorz Lasak