Budżet Jednostek Organizacyjnych

Bilans skonsolidowany za:

 • 2005 rok [ pdf ]
 • 2006 rok [ pdf ]
 • 2007 rok [ pdf ]
 • 2008 rok [ pdf ]
 • 2009 rok [ pdf ]
 • 2010 rok [ pdf ]
 • 2011 rok [ pdf ]
 • 2012 rok [ pdf ]
 • 2013 rok [ pdf ]
 • 2014 rok [ pdf ]

 

Bilans łączny jednostek budżetowych za:

 • 2005 rok [ pdf ]
 • 2006 rok [ pdf ]
 • 2007 rok [ pdf ]
 • 2008 rok [ pdf ]
 • 2009 rok [ pdf ]
 • 2010 rok [ pdf ]
 • 2011 rok [ pdf ]
 • 2012 rok [ pdf ]
 • 2013 rok [ pdf ]
 • 2014 rok [ pdf ]
 • 2015 rok [ pdf ]

 

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za:

 • 2005 rok [ pdf ]
 • 2006 rok [ pdf ]
 • 2007 rok [ pdf ]
 • 2008 rok [ pdf ]
 • 2009 rok [ pdf ]
 • 2010 rok [ pdf ]
 • 2011 rok [ pdf ]
 • 2012 rok [ pdf ]
 • 2013 rok [ pdf ]
 • 2014 rok [ pdf ]
 • 2015 rok [ pdf ]

 

Rachunek zysków i strat jednostki - Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za:

 • 2010 rok [ PDF ]
 • 2011 rok [ PDF ]
 • 2012 rok [ PDF ]
 • 2013 rok [ PDF ]
 • 2014 rok [ PDF ]
 • 2015 rok [ PDF ]

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za:

 • 2010 rok [ PDF ]
 • 2011 rok [ PDF ]
 • 2012 rok [ PDF ]
 • 2013 rok [ PDF ]
 • 2014 rok [ PDF ]
 • 2015 rok [ PDF ]

 

Sprawozdania finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju:

 • 2010 rok [ PDF ] Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2010 rok [ PDF ]
 • 2011 rok [ PDF ] Uchwała Nr XX/186/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2011 rok [ PDF ]
 • 2012 rok [ PDF ] Uchwała Nr XXVIII/292/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2012 rok [ PDF ]
 • 2013 rok Uchwała Nr XXXVIII/391/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2013 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2014 rok Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2014 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]
 • 2015 rok Uchwała Nr XIX/178/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2015 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres [ PDF ]

Rachunek zysków i strat met. porównawczą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bilans gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r. [ PDF ]

Rachunek zysków i strat jednostki - Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych - sporządzone na dzień 31-12-2010 r. [ PDF ]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Sprawozdanie łączne gospodarstw pomocniczych - sporządzone na dzień 31-12-2010 r. [ PDF ]