Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.47.2020

2020-09-14

Znak sprawy: AB.6743.1.47.2020

W dniu 11.09.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach w Busku - Zdroju obręb 0002.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.46.2020

2020-09-14

Znak sprawy: AB.6743.1.46.2020

W dniu 11.09.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach w Busku - Zdroju obręb 0010.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 15.09.2020 roku.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy AB.6743.1.45.2020

2020-09-14

Znak sprawy: AB.6743.1.45.2020

W dniu 10.09.2020 roku PGE Dystrybucja S.A., dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV (wymiana stanowiska słupowego) przy ul. Łagiewnickiej w Busku-Zdroju.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 04.09.2020r.

2020-09-08

Busko-Zdrój, dn. 04.09.2020r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.7.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2020 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku-Zdroju wraz z budową i rozbiórką sieci energetycznej, budową i rozbiórką sieci teletechnicznej, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową zbiornika na ścieki sanitarne:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.7.2019 z dnia 04.09.2020r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.44.2020

2020-09-04

Znak sprawy: AB.6743.1.44.2020

W dniu 02.09.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa w miejscowościach Bronina obręb 0004 i Łagiewniki obręb 0020 gmina Busko - Zdrój.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r.

2020-09-02

Busko – Zdrój, dn. 02.09.2020r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020roku poz. 256ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018roku poz. 1474 ze zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.09.2020 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego:

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak:AB.6743.1.42.2020

2020-09-02

Znak sprawy: AB.6743.1.42.2020

W dniu 28.08.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa w msc. Mikułowice i Nowy Folwark, gm. Busko - Zdrój.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:45776