Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2019-12-06

W dniu 03.12.2019 roku Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1010T Kawczyce-Zbludowice ul. Leśna w miejscowości Zbludowice gm. Busko-Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.33.2019

2019-12-05

Znak sprawy: AB.6743.1.33.2019

W dniu 03.12.2019 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogi gminnej ul. Łąkowej w miejscowości Łagiewniki gmina Busko - Zdrój.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a), znak sprawy: AB.6743.1.32.2019

2019-12-05

Znak sprawy: AB.6743.1.32.2019

W dniu 03.12.2019 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegajacego na przebudowie drogi gminnej ul. Korczyńskiej oraz ul. Owczarskiej polegajaca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejacowości Zbludowice gmina Busko - Zdrój.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2019 z dnia 05.12.2019 r.

2019-12-05

Busko – Zdrój, dn. 05.12.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.4.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05.12.2019 roku wydałem decyzję znak: AB.670.4.4.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rehabilitacyjnej oraz ul. Kolonia Górka w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznych, linii kablowych oświetlenia ulicznego, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i sieci telekomunikacyjnej:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2019 z dnia 05.12.2019 r.

Zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-11-26

Znak sprawy: AB.6743.1.30.2019

W dniu 22.11.2019r. Gmina Stopnica dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego ciągu pieszego w m.Stopnica

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f)

2019-11-25

Znak sprawy: AB.6743.1.24.2019

W dniu 21.11.2019 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25 (Etap II) w miejscowości Strożyska, gm. Nowy Korczyn oraz w miejscowości Górki , gm. Wiślica.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 02.12.2019 r.

 

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2019-11-25

Znak sprawy: AB.6743.1.25.2019

W dniu 22.11.2019 r. Gmina Stopnica ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego drogi powiatowej w Stopnicy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Olszewski
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:39863