Biuro rzeczy znalezionych

Podstawa Prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.06.1966 r.  w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141. z dnia 21 czerwca 1966 r. z póź. zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy:
-Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i  Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, I piętro  pokój 31 tel. (o41) 378- 30 – 51, 52 wew. 203.  -  przyjmuje zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, przyjmuje  rzeczy do przechowania oraz poszukuje osób uprawnionych do ich odbioru w dni powszednie w godz: 7.30 -15.30.