Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 15, lokal biurowy Nr 1C działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek:     od godz.    1200    do godz.    1600                                              
Wtorek:               od godz.    1000    do godz.    1400
Środa:                 od godz.    800     do godz.    1200
Czwartek:            od godz.    900     do godz.    1300
Piątek:                 od godz.    1000   do godz.    1400

Nieodpłatnych porad prawnych w w/w punkcie udzielają adwokat oraz radca prawny.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie ul. Tarnowska 5, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek:     od godz.    900      do godz.    1300                                              
Wtorek:               od godz.    1000    do godz.    1400
Środa:                 od godz.    900      do godz.    1300
Czwartek:            od godz.    800      do godz.    1200
Piątek:                 od godz.    1000    do godz.    1400

Nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokat oraz radca prawny

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy ul. ul. Kazimierza Wielkiego 15, działający zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek:     od godz.    900      do godz.    1300
Wtorek:               od godz.    800      do godz.    1200
Środa:                 od godz.    900      do godz.    1300
Czwartek:            od godz.    1000    do godz.    1400
Piątek:                 od godz.    1000    do godz.    1400

Prowadzenie punktu zostało powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert - Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat. W przypadku, gdy adwokat nie będzie mógł osobiście wykonać zadania wyznaczy zastępstwo spośród osób posiadających uprawnienia określone w art. 5 i 11 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255).