Działalność lobbingowa

ZARZĄDZENIE NR 13/2017
STAROSTY BUSKIEGO
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. [ PDF ]


Informacja Starosty Buskiego o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
w 2016 roku. [ PDF ]