Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

Sprawozdania za rok 2018


  • Bilans jednostki budżetowej [ PDF ]
  • Rachunek zysków i strat jednostki [ PDF ]
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki [ PDF ]
  • Informacja dodatkowa [ PDF ]