Wydziały, Referaty, Biura

 

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, mieszczące się w budynku przy ul. Mickiewicza 15:

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR

Naczelnik mgr Krzysztof Welenc
parter, pok. Nr 1a, Tel. 41 370 50 70

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

Naczelnik SKARBNIK POWIATU Artur Polniak
I piętro, pok. Nr 16, Tel. 41 370 50 52

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, ZDROWIA I OBRONY CYWILNEJ

Naczelnik mgr Sławomir Dalach
parter, pok. Nr 4a, Tel. 41 370 50 50

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

Naczelnik mgr Renata Krzemień
parter, pok. Nr 8, Tel. 41 370 50 44

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Naczelnik mgr inż. arch. Ewa Zacharska
I piętro, pok. Nr 23, Tel. 41 370 50 26

 

BIURO OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU

Kierownik mgr Barbara Banaś
I piętro, pok. Nr 22, Tel. 41 370 50 41

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Naczelnik mgr inż. Krzysztof Zapiórkowski
Prawa jazdy - pok. nr 7 tel: 41 370 50 46
Rejestracja pojazdów - pok. nr 7A, 7B tel: 41 370 50 05, 41 370 50 37, 41 370 50 38
Naczelnik - pok. nr 6 tel: 41 370 50 35

 

REFERAT INWESTYCJI I PROMOCJI

Kierownik inż Tadeusz Sempioł
I piętro, pok Nr 32, Tel. 41 370 50 28

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

mgr Mariusz Musiał
parter, pok. Nr 9, Tel. 41 370 50 56

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY - RADCA PRAWNY

mgr Bożena Sadłos
parter, pok. Nr 3, Tel. 41 370 50 42

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Janusz Gajda
I piętro, pok. Nr 34, Tel. 41 370 50 08

 

 

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, mieszczące się w budynku przy ul. Kopernika 2:

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik mgr inż. Henryk Krzyżański
II piętro, pok. Nr 13, Tel. 41 370 50 55

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Kierownik Ośrodka : mgr inż. Grzegorz Zięba parter, pok Nr 1a – tel. 41 370 50 69

 

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik mgr inż. Andrzej Lasak
II piętro, pok. Nr 16, Tel. 41 370 50 64

 

REFERAT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Kierownik mgr Agnieszka Kurpińska - Boksa
III piętro, pok. Nr 23, Tel. 41 370 50 68

 

 

W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, mieszczące się w budynku przy ul. Armii Krajowej 19:

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BUSKU-ZDROJU

Przewodniczący lek. med. Wanda Skórska
Tel: 41 370 82 92, 41 370 82 82