Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (GKN)
ul. Kopernika 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 50 58, 41 370 50 61
mail : geodezja@powiat.busko.pl

GEODETA POWIATOWY

NACZELNIK WYDZIAŁU – mgr inż. Henryk Krzyżański

 

Struktura

Zakres działania

Ewidencje, rejestry, archiwa

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Przebieg i efekty kontroli

Przetargi i ogłoszenia

Wnioski do pobrania

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego [ LINK ]

 

mapa powiatu buskiego