Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2005

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • Uchwała Nr 174/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 175/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 176/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 stycznia 2005 roku Zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 177/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2005 na terenie powiatu buskiego. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 178/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia terminu zbycia lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Powiatu Buskiego, usytuowanych na działce nr 3/14 o pow. 0.2064 ha, położonej w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 179/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego POWIATOWEMU ZARZĄDOWI DRÓG W BUSKU-ZDROJU (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 180/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W WINIARACH (dawna nazwa: DOM DZIECKA IM. M.J.PIŁSUDSKIEGO W WINIARACH) (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 181/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego SPECJALNEMU OŚRODKOWI SZKOLNO-WYCHOWAWCZEMU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU-ZDROJU (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 182/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBOROWIE (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 183/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego SPECJALNEMU OŚRODKOWI SZKOLNO-WYCHOWAWCZEMU W BRONINIE (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 184/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego STAROSTWU POWIATOWEMU W BUSKU-ZDROJU (dawna nazwa: WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ FILIA TERENOWA W BUSKU-ZDROJU) (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 185/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego ZESPOŁOWI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU (dawna nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BUSKU-ZDROJU) (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 186/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego STAROSTWU POWIATOWEMU W BUSKU-ZDROJU (dawna nazwa: URZĄD REJONOWY W BUSKU-ZDROJU) (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 187/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNOJNIE (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 188/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU (dawna nazwa: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU) (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 189/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego dla RODZINNEGO DOMU DZIECKA W JANINIE (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 190/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BUSKU-ZDROJU (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 191/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego ZESPOŁOWI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU-ZDROJU (dawna nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BUSKU-ZDROJU) (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 192/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 marca2005 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU (dawna nazwa: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU) (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 193/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 marca2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 194/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 marca2005 roku w sprawie uchylenia umowy o powołaniu Komisji przetargowej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 195/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca2005 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 196/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica - Solec-Zdrój -Zielonki dł. 11,577 km. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 197/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 198/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 199/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2005 roku Zmieniająca uchwalę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 200/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nau­czycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształce­nie nauczycieli w roku 2005 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 201/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w 2005 r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 202/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf) Załącznik 4 (pdf)
 • Uchwała Nr 203/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 204/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na sta­nowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 205/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr 206/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 207/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 208/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 209/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowo - wychowawczych na rok szkolny 2005/2006 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 210/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 211/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 212/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 213/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 214/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 215/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 216/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr 217/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmian limitów wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 218/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych prze powódź w 2001 r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 219/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 220/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 221/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 222/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 223/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 224/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 225/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 226/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 227/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, C.O., C.W., eNn, odgromową (kategorii XV-tej) na działce 22/3 przy ul. Mickiewicza w Busku - Zdroju (przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki) (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 228/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 229/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 230/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 231/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 232/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 233/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku –Zdroju przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 234/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 235/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego RODZINNEGO DOMU DZIECKA W JANINIE (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 236/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 227/2005 Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2005 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 237/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr 238/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 239/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 240/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie dalszego zatrudnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 241/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr 242/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 243/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 września 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 244/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2005 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 245/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 246/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 247/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr 200/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nau­czycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształce­nie nauczycieli w roku 2005 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 248/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 października 2005 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 249/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 października 2005 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 250/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 251/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 252/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr 253/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/2001 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2001 r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 255/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 256/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf) Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr 257/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu „Lider Przedsiębiorczości „. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 258/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr 252/2005 Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2005 r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 259/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 260/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 261/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 262/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie przekazania dla podległych jednostek budżetowych informacji do opracowania projektów planów finansowych na 2006 r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 263/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 264/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 265/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 266/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 267/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 268/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 269/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 270/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie powołania likwidatora Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej – Prątka Gruźlicy wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku- Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 271/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowej Rady Sportu w Busku- Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 272/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zasad powoływania Powiatowej Rady Sportu w Busku- Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 273/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu w Busku- Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 274/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 275/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 276/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 277/2005 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2006 na terenie powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf) Załącznik 2(pdf)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3092