Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2008

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • 116. Uchwała Nr 116/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2008 rok (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 117. Uchwała Nr 117/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 273/2005 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu w Busku–Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 118. Uchwała Nr 118/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia16 stycznia 2008 roku w sprawie powierzenia obowiązków nauczyciela – doradcy metodycznego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 119. Uchwała Nr 119/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 120. Uchwała Nr 120/2008 Zarządu Powiatu z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2007 rok Panu Ryszardowi Skrzypkowi – Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 121. Uchwała Nr 121/2008 Zarządu Powiatu z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 250/2002 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 122. Uchwała Nr 122/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie organizacji Konkursu Plastycznego pod nazwą „Moje marzenia”.(PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 123. Uchwała Nr 123/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie”.
  Załącznik
 • 124. Uchwała Nr 124/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 8/2006 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Rady Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju.(PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 125. Uchwała Nr 125/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.(PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 126. Uchwała Nr 126/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej.(PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 127. Uchwała Nr 127/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 128. Uchwała Nr 128/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Buskiego za promocję Powiatu Buskiego” Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 129. Uchwała Nr 129/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi Nr 0858T Podmaleniec – Poddębowiec o długości 3,004 km i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 130. Uchwała Nr 130/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Buskiego na 2008 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • 131. Uchwała Nr 131/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Buskiego w 2008 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 132. Uchwała Nr 132/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 . Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 133. Uchwała Nr 133/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 134. Uchwała Nr 134/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 135. Uchwała Nr 135/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 136. Uchwała Nr 136/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 137. Uchwała Nr 137/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 132/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
 • 138. Uchwała Nr 138/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie dokonania darowizny samochodu osobowego marki Opel Astra na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
 • 139. Uchwała Nr 139/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w 2008 r. Plik pdf w nowym oknie
 • 140. Uchwała Nr 140/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 141. Uchwała Nr 141/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 144. Uchwała Nr 144/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 145. Uchwała Nr 145/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 146. Uchwała Nr 146/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
 • 147. Uchwała Nr 147/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 148. Uchwała Nr 148/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 149. Uchwała Nr 149/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju ustalającej zasady wynagradzania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
 • 150. Uchwała Nr 150/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 151. Uchwała Nr 151/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 153. Uchwała Nr 153/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku Plik pdf w nowym oknie
 • 154. Uchwała Nr 154/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku Plik pdf w nowym oknie
 • 155. Uchwała Nr 155/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowo – wychowawczych na rok szkolny 2008/2009 Plik pdf w nowym oknie
 • 156. Uchwałą Nr 156/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 157. Uchwała Nr 157/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 131/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku dotyczącej harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Buskiego w 2008 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 158. Uchwała Nr 158/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 159. Uchwała Nr 159/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 160. Uchwała Nr 160/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 161. Uchwała Nr 161/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie do podejmowania czynności w zakresie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa pawilonu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie” Plik pdf w nowym oknie
 • 162. Uchwała Nr 162/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 163. Uchwała Nr 163/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach Plik pdf w nowym oknie
 • 164. Uchwała Nr 164/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 165. Uchwała Nr 165/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • 166. Uchwała Nr 166/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 lipca 2008 rokuw sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • 167. Uchwała Nr 167/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 lipca 2008 rokuw sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • 168. Uchwała Nr 168/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 133/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 169. Uchwała Nr 169/2008 Zarządu Powiatu z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • 170. Uchwała Nr 170/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 171. Uchwała Nr 171/2008 z Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi Wólka Bosowska - Brzozówka na odcinku: granica gminy Gnojno do drogi wojewódzkiej 756 Starachowice – Szydłów – Stopnica do kategorii dróg gminnych Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Mapa
 • 172. Uchwała Nr 172/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
 • 173. Uchwała Nr 173/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 174. Uchwała Nr 174/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załacznik1
 • 175. Uchwała Nr 175/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Program wyrównywania różnic między regionami - obszar B”. Plik pdf w nowym oknie
 • 179. Uchwała Nr 179/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie wyboru wykonawcy do wykonania zamówienia publicznego na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Buskiego i jednostek organizacyjnych”. Plik pdf w nowym oknie
 • 180. Uchwała Nr 180/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • 181. Uchwała Nr 181/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 182. Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie ponoszenia przez jednostki organizacyjne kosztów korzystania z lokali przy ulicy Kopernika 2 w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • 183. Uchwała Nr 183/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 184. Uchwała Nr 184/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 185. Uchwała Nr 185/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • 186. Uchwała Nr 186/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie poparcia wniosku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju o przyznanie środków na realizację Programu „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” Plik pdf w nowym oknie
 • 187. Uchwała Nr 187/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 188. Uchwała Nr 188/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 189. Uchwała Nr 189/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7
 • 190. Uchwała Nr 190/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 191. Uchwała Nr 191/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych do realizacji zadania w ramach rządowego programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Plik pdf w nowym oknie
 • 192. Uchwała Nr 192/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 193. Uchwała Nr 193/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 194. Uchwała Nr 194/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 września 2008 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • 195. Uchwała Nr 195/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 września 2008 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • 196. Uchwała Nr 196/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 lutego 2008 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 197. Uchwała Nr 197/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji. Plik pdf w nowym oknie
 • 198. Uchwała Nr 198/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8
 • 199. Uchwała Nr 199/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 200. Uchwała Nr 200/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 131/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 lutego 2008 roku dotyczącej harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Buskiego w 2008 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 201. Uchwała Nr 201/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 202. Uchwała Nr 202/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 października 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 203. Uchwała Nr 203/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadań powiatu buskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 204. Uchwała Nr 204/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku i przewlekle psychicznie chorych”. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 210. Uchwała Nr 210/2008 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 211. Uchwała Nr 211/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 212. Uchwała Nr 212/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 213. Uchwała Nr 213/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie organizacji Konkursu Plastycznego pod nazwą „Szkolne rady na odpady” Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 214. Uchwała Nr 214/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie przyjęcia Programu edukacyjno – ekologicznego propagującego ochronę środowiska naturalnego poprzez aktywne działania ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2008/2009 pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi” Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • 215. Uchwała Nr 215/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 216. Uchwała Nr 216/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 217. Uchwała Nr 217/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym zadania z zakresu pomocy społecznej Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 218. Uchwała Nr 218/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym zadania z zakresu pomocy społecznej Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 219. Uchwała Nr 219/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zawarcia Porozumienia z Zarządem Powiatu w Kazimierzy Wielkiej dotyczącego zimowego utrzymania dróg zlokalizowanych przy granicy powiatów Plik pdf w nowym oknie
 • 220. Uchwała Nr 220/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • 221. Uchwała Nr 221/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 222. Uchwała Nr 222/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 223. Uchwała Nr 223/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zasad udostępniania sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 224. Uchwała Nr 224/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami w rehabilitacji społecznej Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • 225. Uchwała Nr 225/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy Plik pdf w nowym oknie
 • 226. Uchwała Nr 226/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 227. Uchwała Nr 227/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 228. Uchwała Nr 228/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 229. Uchwała Nr 229/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie wyboru wykonawcy do wykonania zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2008 r.” Plik pdf w nowym oknie
 • 230. Uchwała Nr 230/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami w rehabilitacji społecznej i zawodowej Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • 231. Uchwała Nr 231/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 232. Uchwała Nr 232/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 233. Uchwała Nr 233/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie ustalenia wysokości częściowego zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski Plik pdf w nowym oknie
 • 234. Uchwała Nr 234/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami w rehabilitacji społecznej Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • 235. Uchwała Nr 235 / 2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 236. Uchwała Nr 236 / 2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:4206

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-08-05 13:02:29Mateusz OlszewskiUchwałę Nr 123/2008 oznaczono jako nieaktualnąUchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2008