Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

 

  ADRES
ul.Mickiewicza 27
28-100 Busko-Zdrój

  KONTAKT
tel. (0-41) 370 81-86 Sekretariat
      (0-41) 370-81-82 Dyrektor
      (0-41) 370-81-84 Księgowość
      (0-41) 370-81-88 Bariery, PFRON
      (0-41) 370-81-87 Psycholog
fax: (041) 378 84 58

  DYREKTOR
Andrzej Smulczyński


www: http://www.centrumbusko.pl
e-mail: centrum@centrumbusko.pl
ePUAP: /pcprbusko/SkrytkaESP

 

Powiatowa Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 2011 - 2020
Sprawozdanie z Realizacji Powiatowej Strategii i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2003 – 2010
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2014
Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2013
Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2012
Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2011
Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2010
Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2009
Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2008
Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju za rok 2007
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2012-2014
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012–2020 pod nazwą "RÓWNOŚĆ SZANS"
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Powiatowy Program Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006 - 2011
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2011 
statut PCPR - z dnia 27 kwietnia 2012 r. - aktualny
statut PCPR - z dnia 29 czerwca 2006 r.
Mienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
REGULAMIN ORGANIZACYJNY t.j. z dnia 13 maja 2015 r. - aktualny (wersja DOCX)
REGULAMIN ORGANIZACYJNY t.j. z dnia 25 czerwca 2014 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Uchwała Nr XVIII/165/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
Uchwała Nr 392/2009 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik 1

 

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.