Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2019

 Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

1.    Podstawa prawna:

 • Art. 64, art. 64 b, art. 64 c, art. 64 d Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 470);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r, w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 212);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r, w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2021r. poz. 315);
 • Art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 256 z późn. zm.).

2.     Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • zezwolenia wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3.     Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 • Dowód uiszczenia opłaty

 

Wpłaty należy dokonać:

a) w kasie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - pok. nr 2 (na parterze)

pn. - pt. godz. 7.45 - 14.30  lub

b) na wskazany poniżej rachunek bankowy Starostwa:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy O/w Busku-Zdroju nr konta: 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014 na druku płatności należy umieścić następujące dane:

- imię i nazwisko właściciela pojazdu,

- marka i nr rejestracyjny pojazdu.

 

W przypadku na wielokrotny przejazd opłatę ustala się wg wzoru:

On = pj + (n – 1) x 0,7 x pj

w którym poszczególne symbole oznaczają:

– On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia;

– n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego;

– pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

 Do pobrania:

 • Zestawienie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego [ PDF ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia  kategorii  I  na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres:  12 miesięcy [ DOCX ] [ PDF ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia  kategorii: II/III/IV***)  na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres:  miesiąca / 6 miesięcy/ 12 miesięcy / 24 miesięcy***) [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Nalepa
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1807

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-18 11:42:29Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskow i podstawy prawneZezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
2019-07-19 11:42:43Mateusz OlszewskiUsunięto link do wnioskuZezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
2019-07-16 11:36:09Mateusz OlszewskiZaktualizowano artykuł oraz załącznikiZezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego