Budżet Powiatu Buskiego

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
WYNIKAJĄCA Z ART. 37 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)
 
 
Kwartalne informacje:
 
1. Kwartalne informacje z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu bądź nadwyżki:
 
SPRAWOZDANIA ZA ROK BUDŻETOWY
 
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 
3. Informacje zbiorcze w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł finansowania deficytu i rozchodów za 
 
Roczne informacje:
 
ZA ROK BUDŻETOWY 
 
 
 • Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XXXVIII/396/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XXXVIII/395/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 833/2017 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 832/2017 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XXIX/289/2017  Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XXIX/288/2017  Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiegona lata 2017 - 2030. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXV/234/2017 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2017. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 527/2016 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 526/2016 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. [ treść uchwały ]
 • UCHWAŁA NR XV/184/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok [ treść uchwały ]
 • UCHWAŁA NR XV/183/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok [ treść uchwały ]
 • UCHWAŁA NR XV/131/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016 [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 252/2015 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 listopada 2015 r.  w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 253/2015 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015 [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 1004/2014 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr 1003/2014 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXXVIII/390/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2013 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXXVIII/389/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXVIII/291/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2012 rok. [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XXVIII/290/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała nr XX/188/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2012 - 2030. [ treść uchwały ]
 • Uchwała XX/185/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała XX/184/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011rok [ treść uchwały ]
 • Uchwała Nr XVI/132/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2012-2030. Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012. Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik3a , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11
 • Uchwała Nr 207/2011 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik 1
 • Uchwała Nr 206/2011 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Załącznik 1
 • Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku. Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok.
 • Uchwała Nr 524/2010 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik 1
 • Uchwała Nr 523/2010 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Załącznik 1
 • Uchwała Nr XL/336/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
 • Uchwała Nr 366/2009 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4
 
 
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
 
2019
 • Uchwała Nr 59/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i bjaśnieniami [ PDF ]
 • Uchwała Nr 30/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego [ PDF ]
 • Uchwała Nr 29/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Buskiego na 2019 rok [ PDF ]
2018
 • Uchwała Nr 193/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie opini o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2019 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 67/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wzkonania budżetu Powiatu Buskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami [ PDF ]
 • Uchwała Nr 35/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego [ PDF ]
 • Uchwała Nr 36/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Buskiego na 2018 rok [ PDF ]
 
2017
 • Uchwała Nr 153/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 152/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2018 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 151/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na 2018 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 93/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 września 2017 roku, w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017 roku [ PDF ]
 • Uchwała Nr 67/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2017 roku, w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 46/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 roku, w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 23/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Buskiego na 2017 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 22/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2017 roku, w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Buskiego. [ PDF ]
 
2016
 • Uchwała Nr 116/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2017 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 115/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 114/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2016 roku, w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na 2017 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 80/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2016 roku, w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Busko-Zdrój za I półrocze 2016 roku. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 56/2016  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 czerwca 2016r. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 42/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 27/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2016 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 26/2016 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju. [ PDF ]
 
2015
 • Uchwała Nr 92/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 października 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Busko-Zdrój za I półrocze 2015 roku. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 126/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na rok 2016. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 127/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2016 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 128/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 41/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 21/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2015 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 20/2015 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju [ PDF ]
2014
 • Uchwała Nr 141/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 140/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Busko-Zdrój na 2015 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 139/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2015 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 88/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 września 2014 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Busko-Zdrój za I półrocze 2014 roku. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 40/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 28/2014 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju [ PDF ]

2013
 • Uchwała nr 136/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała nr 135/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2014 rok [ PDF ]
 • Uchwała nr 134/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Busko-Zdrój na 2014 rok [ PDF ]
 • Uchwała nr 96/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Busko-Zdrój za I półrocze 2013 roku. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 46/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 28/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju [ PDF ]
 • Uchwała Nr 27/2013 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2013 rok [ PDF ]

2012
 • Uchwała Nr 126/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Buskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 125/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2013 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 124/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2013 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1992/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 października 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2012 roku [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1968/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej rady powiatu w sprawie absolutorium [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1963/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1915/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Busku-Zdroju [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1914/2012 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na 2012 rok [ PDF ]

2011
 • Uchwała Nr 1891/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2012 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1890/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Buskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2030 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1889/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2012 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1859/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 października 2011 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2011 roku [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1813/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i wyjaśnieniami [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1799/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu buskiego [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1798/2011 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu buskiego na 2011 rok [ PDF ]

2010
 • Uchwała Nr 1770/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2011 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1769/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Buskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1768/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Buskiego na 2011 rok [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1722/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 października 2010 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2010 r. [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1675/2010 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2009 rok [ PDF ]

2009
 • Uchwała Nr 1604/2009 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Buskiego na 2010 rok wraz z informacją o stanie miania komunalnego i objaśnieniami [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1605/2009 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na rok 2010 [ PDF ]
 • Uchwała Nr 1606/2009 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie opinii prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Powiatu w Busku-Zdroju na rok 2010 [ PDF ]
 • Uchwała Składu Orzekającego Nr III Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2009 rok [ PDF ]
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w projekcie budżetu na 2009 rok [ PDF ]
 • Uchwała Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o "Prognozie długu publicznego na lata 2008 - 2019" [ PDF ]