Uchwały Rady Powiatu za 2010 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • Uchwała Nr XXXVII/317/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko-Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXVII/318/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanówna realizację zadań z zakresu kultury Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXVII/319/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXVII/320/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik3a , Załącznik4 , Załącznik4a , Załącznik4b , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11 , Załącznik12 , Załącznik13
 • Uchwała Nr XXXVII/321/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2010 rok Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr XXXVII/322/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 2010 rok Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • Uchwała Nr XXXVII/323/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXVII/324/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXVII/325/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXVII/326/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Stopnicy Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXVIII/327/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8
 • Uchwała Nr XXXVIII/328/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXXVIII/329/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXXVIII/330/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających powiatowi buskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie1 , Uzasadnienie2 , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik
 • Uchwała Nr XXXVIII/331/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/317/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXVIII/332/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXXVIII/333/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do rejestru zabytków Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXXVIII/334/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju pod działalność apteki ogólnodostępnej. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXXVIII/335/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr XL/336/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XL/337/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XL/338/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11
 • Uchwała Nr XL/339/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec -Zdrój na realizację zadań z zakresu sportu Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XL/340/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Buskiego do partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu pn. "Kompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XL/341/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Busku - Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XL/342/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Busku - Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XL/343/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Busku - Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XL/344/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Stopnicy Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLI/345/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XLI/346/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLI/347/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLI/348/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/176/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 września 2008r. w sprawie ustalenia Planu Sieci Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkół Specjalnych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLI/349/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLI/350/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/330/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLI/351/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju pod działalność Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLI/352/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku Spalarni wraz z maszynami układu technologicznego Spalarni oraz powierzchni gruntowej wolnej od zabudowy pod działalność spalarni odpadów medycznych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLII/353/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XLII/354/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XLII/355/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2009 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLII/356/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLII/357/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Buski poręczenia spłaty kredytu zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko-Zdrój. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLII/358/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, za pierwsze półrocze. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLII/359/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007 -2013. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLII/360/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLII/361/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przekazania gminie Busko-Zdrój niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta Busko-Zdrój. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLIII/362/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XLIII/363/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11 , Załącznik12
 • Uchwała Nr XLIII/364/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLIII/365/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju polegającej na likwidacji Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLIII/366/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLIII/367/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju pod działalność Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLIII/368/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XLIII/369/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLIII/370/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 września 2010 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLIVI/371/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7
 • Uchwała Nr XLIVI/372/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zabezpieczenia na 2011 rok środków finansowych na realizację projektu pn. "Przebudowa dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Buskiego w 2011 r." Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLIVI/373/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007 -2013. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik
 • Uchwała Nr XLIVI/374/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLIVI/375/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w latach 2011 - 2015 zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLIVI/376/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2010 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLIVI/377/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLV/378/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na 2010 r. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11
 • Uchwała Nr XLV/380/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1
 • Uchwała Nr XLV/381/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikającychze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLV/382/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLV/383/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XLV/384/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIIII/330/2010 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XLV/385/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju polegającego na likwidacji Spalarni Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1
 • Uchwała Nr XLV/386/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju polegającego na rozszerzeniu działalności poprzez utworzenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1
 • Uchwała Nr XLV/387/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1
 • Uchwała Nr XLV/388/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1
 • Uchwała Nr XLV/389/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju za 2010 rok Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie Załącznik1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2557