Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2007

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • 11.Uchwała Nr 11/2007 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 12.Uchwała Nr 12/2007 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu części drogi powiatowej nr 0003T Piotrkowice-Grabowiec-Włoszczowice na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 766 w m. Włoszczowice w kierunku Piotrkowic o długości 1586 mb i części drogi powiatowej nr 0008T Włoszczowice-Gołuchów-Stawiany na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 766 w m. Włoszczowice w kierunku Gołuchowa o długości 700 mb kategorii dróg powiatowych i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych oraz pozbawieniu drogi gminnej nr 1531003 na odcinku Kliszów – droga krajowa nr 78 o długości 1353 mb kategorii drogi gminnej i zaliczeniu jej do kategorii drogi powiatowej (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 13.Uchwała Nr 13/2007 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 14.Uchwała Nr 14/2007 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2007 rok (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 15.Uchwała Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2007 na terenie powiatu buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2
 • 16.Uchwała Nr 16/2007 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 17.Uchwała Nr 17/2007 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1, Załącznik2
 • 18.Uchwała Nr 18/2007 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w 2007 r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 19. Uchwała Nr 19/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu buskiego na 2007 rok (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • 20. Uchwała Nr 20/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 21. Uchwała Nr 20/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 22. Uchwała Nr 20/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • 23. Uchwała Nr 23/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 24. Uchwała Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 25. Uchwała Nr 25/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia obowiązków Wicestarosty Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 26. Uchwała Nr 26/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 27. Uchwała Nr 27/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 28. Uchwała Nr 28/2007 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 29. Uchwała Nr 29/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2011” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 30. Uchwała Nr 30/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 31. Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi powiatowej Nr 0317T do ośrodka wypoczynkowego Ameliówka o długości 1300 mb kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu jej do kategorii drogi gminnej (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 32. Uchwała Nr 32/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 9 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z 29 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 33. Uchwała Nr 33/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 34. Uchwała Nr 34/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 35. Uchwała Nr 35/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 36. Uchwała Nr 36/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 37. Uchwała Nr 37/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 38. Uchwała Nr 38/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych „Górka” w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 39. Uchwała Nr 39/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 40. Uchwała Nr 40/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 41. Uchwała Nr 41/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi gminnej „granica gminy Staszów – Lenartowice – Niziny – droga wojewódzka Nr 757 Opatów – Staszów – Stopnica o długości 1 100mb” kategorii drogi gminnej i zaliczeniu jej do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • 42. Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 43. Uchwała Nr 43/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie powołania Komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 44. Uchwała Nr 44/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowo – wychowawczych na rok szkolny 2007/2008 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 45. Uchwała Nr 45/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 46. Uchwała Nr 46/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 47. Uchwała Nr 47/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2007 na terenie powiatu buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • 48. Uchwała Nr 48/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju na rok szkolny 2007/2008 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 49. Uchwała Nr 49/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 50. Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 51. Uchwała Nr 51/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik2
 • 52. Uchwała Nr 52/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 53. Uchwała Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Busku –Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 54. Uchwała Nr 54/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi Nr 0341T Złota Woda – Orłowiny o długości 4380 mb i zaliczenie jej do drogi wewnętrznej Lasów Państwowych oraz zaliczenie do kategorii dróg powiatowych drogi wewnętrznej Lasów Państwowych od m. Korzenno do m. Łukawa, Gm. Daleszyce o długości 3300 mb (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 55. Uchwała Nr 55/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 56. Uchwała Nr 56/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 57.Uchwała Nr 57/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 58. Uchwała Nr 58/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju (pdf). Plik pdf w nowym oknie
 • 59. Uchwała Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych „Górka” dla Dzieci Przewlekle Chorych w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 60. Uchwała Nr 60/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 61.Uchwała Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 62. Uchwała Nr 62/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 63. Uchwała Nr 63/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 64.Uchwała Nr 64/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 65.Uchwała Nr 65/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 66. Uchwała Nr 66/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 67. Uchwała Nr 67/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 68. Uchwała Nr 68/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 69. Uchwała Nr 69/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na budowę pawilonu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 70. Uchwała Nr 70/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 71. Uchwała Nr 71/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia obowiązków Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przy ul. Boh. Warszawy 67 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 72. Uchwała Nr 72/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 73. Uchwała Nr 73/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 74. Uchwała Nr 74/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia obowiązków nauczycieli – doradców metodycznych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 75. Uchwała Nr 75/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego Na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 76. Uchwała Nr 76/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik , Załącznik1
 • 77. Uchwała Nr 77/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 78. Uchwała Nr 78/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 września 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi Nr 0375T Kowala-Sobków o długości 1500 mb oraz drogi Nr 0278T Zawada – Szewce –Zagrody na odcinku Zawada – Szewce od km 0+000 do km 1 + 180 i zaliczenie do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi wewnętrznej biegnącej od m. Łaziska, gm. Piekoszów do m. Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny o długości 1615 mb (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 79. Uchwała Nr 79/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 80. Uchwała Nr 80/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 81. Uchwała Nr 81/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 września 2007 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 82. Uchwała Nr 82/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 83. Uchwała Nr 83/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • 84. Uchwała Nr 84/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 85. Uchwała 85/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 października 2007 roku w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 86. Uchwała Nr 86/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 3 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 87. Uchwała Nr 87/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 10 października 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf). Plik pdf w nowym oknie
 • 88. Uchwała Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju (pdf). Plik pdf w nowym oknie
 • 89. Uchwała Nr 89/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf). Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • 90. Uchwała Nr 90/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 października 2007 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 91. Uchwała Nr 91/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • 92. Uchwała Nr 92/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 93. Uchwała Nr 93/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 24 października 2007 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 94. Uchwała Nr 94/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 95. Uchwała Nr 95/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 96. Uchwała Nr 96/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 89/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 97. Uchwała Nr 97/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 90/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 98. Uchwała Nr 98/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • 99. Uchwała Nr 99/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 100. Uchwała Nr 100/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 101. Uchwała Nr 101/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1, Załącznik2
 • 102. Uchwała Nr 102/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • 103. Uchwała Nr 103/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 104. Uchwała Nr 104/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju (pdf) [utrata mocy 22.05.2019] Plik pdf w nowym oknie
 • 105. Uchwała Nr 105/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 106. Uchwała Nr 106/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • 107. Uchwała Nr 107/2007 Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 108. Uchwała Nr 108/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu nr XII/91/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 109. Uchwała Nr 109/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 110. Uchwała Nr 110/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • 111. Uchwała Nr 111/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 112. Uchwała Nr 112/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w uchwale nr 100/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 113. Uchwała Nr 113/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • 114. Uchwała Nr 114/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • 115. Uchwała Nr 115/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3750

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-08 14:50:11Mariusz WalęzakOznaczono uchwałę 104/2017 jako uchylonąUchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2007