Uchwały Rady Powiatu za 2008 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015
 • Uchwała XV/122/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2008 (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik3a , Załącznik4 , Załącznik4a , Załącznik4b , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11
 • Uchwała XV/123/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała XV/124/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2008 rok (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • Uchwała XV/125/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursu „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała XV/126/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku–Zdroju (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała XV/127/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie odwołania członka Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej(PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała XV/128/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie odwołania z członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu(PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała XV/129/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie odwołania z członkostwa w Komisji Finansowo – Budżetowej(PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała XV/130/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie powołania nowego członka Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej(PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała XV/131/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie powołania nowego członka Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu(PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała XV/132/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie powołania nowego członka Komisji Finansowo – Budżetowej(PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała XV/133/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVI/134/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11
 • Uchwała Nr XVI/135/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie sportu i kultury (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XVI/136/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego Starosty Buskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XVI/137/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizację zadań z zakresu kultury (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XVI/138/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XVI/139/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie utworzenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Busku–Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XVI/140 /2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek internatów szkół prowadzonych przez Powiat Buski oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w tych stołówkach (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVI/141/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVI/142/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Busku–Zdroju za 2007 rok (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr XVI/143/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających powiatowi buskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2008 (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XVI/144/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XVII / 145 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XVII / 146 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na 2008 rok Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11 , Załącznik12
 • Uchwała Nr XVII / 147 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój z zakresu kultury Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVII / 148 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju polegającego na rozszerzeniu działalności Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVII / 149 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III / 22 / 2006 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju i ustalenia terminu pierwszego posiedzenia Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVII / 150 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XVIII / 151 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7, Załącznik8
 • Uchwała Nr XVIII / 152 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Buskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2
 • Uchwała Nr XVIII / 153 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , PGO [samorozpakowujace archiwum EXE], POS [samorozpakowujace archiwum EXE]
 • Uchwała Nr XVIII / 154 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVIII / 155 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVIII / 156 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XVIII / 157 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX / 134 / 2004 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVIII / 158 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I / 16 / 2006 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Starosty. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XVIII / 159 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII / 146 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2008 roku dotyczącej zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XIX / 160 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6, Załącznik7
 • Uchwała Nr XIX / 161 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 162 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, których mieszkańcy zostali poszkodowani w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 163 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX / 125 / 2001 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 164 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII / 175 / 2005 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z 25 marca 2005 roku w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stopnicy oraz nadania statutu utworzonej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 165 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 214 / 2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Broninie w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Broninie oraz nadania statutu przekształconej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 166 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Przewlekle Chorych w Busku - Zdroju oraz zasad jego funkcjonowania. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 167 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 30 /99 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. dr Szymona Starkiewicza w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 168 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 33 / 99 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia26 marca 1999 roku w sprawie założenie gimnazjum specjalnego w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 169 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 210 / 2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Przewlekle Chorych „Górka" w Busku - Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 170 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 28 / 99 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych "Górka" w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 171 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI / 32 / 99 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum specjalnego w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 172 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 211 / 2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 173 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 212 / 2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie przekształcenia Liceum Zawodowego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju w Technikum dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju oraz nadania statutu przekształconej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 174 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 213 / 2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju oraz nadania statutu przekształconej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 175 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI / 139 / 2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie utworzenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Busku - Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 176 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie ustalenia Planu Sieci Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkół Specjalnych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XIX / 177 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 178 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmiany statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 179 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIX / 180 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XIX / 181 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju polegającego na likwidacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, będącego jednostką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XX / 182 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10, Załącznik11
 • Uchwała Nr XX / 183 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XX / 184 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XX / 185 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XVI / 140 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek internatów szkół prowadzonych przez Powiat Buski oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców lub opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w tych stołówkach Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XX / 186 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI / 143 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 marca 2008 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2, Załącznik
 • Uchwała Nr XX / 187 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Powiatowego programu ochrony środowiska Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXII / 188 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia na 2009 r. środków finansowych, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 0093T Szczaworyż - Kików – Zborów, Nr 0105T Stopnica – Oleśnica, Nr 0070T Pasturka – Skotniki Dolne – Skorocice – Łatanice, Nr 0029T Gnojno – Janowice – Balice” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • chwała Nr XXII / 189 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia na 2009 r. środków finansowych, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych ulic: Widuchowskiej, Łagiewnickiej, Partyzantów, Bohaterów Warszawy w Busku–Zdroju” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXII / 190 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007 – 2013 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXII / 191 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXII / 192 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2008 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXII / 193 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/182/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXII / 194 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXII / 195 / 2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach dotyczącego uchwały nr XIV/116/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIII/196/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11 , Załącznik12 , Załącznik13 , Załącznik14, Załącznik15
 • Uchwała Nr XXIII/197/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju za rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIII/198/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/2005 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku–Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIII/199/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku–Zdroju na oddanie części nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXIII/200/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXIII/201/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/141/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIII/202/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki na zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2009 – 2013. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała NR XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXIII/204/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2
 • Uchwała Nr XXIII/205/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zawartego porozumienia z Gminą Tuczępy dotyczącego przekazania realizacji zadania własnego powiatu w zakresie drogownictwa. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIII/206/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/182/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik3 , Załącznik3a .
 • Uchwała Nr XXIV/207/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2
 • Uchwała Nr XXIV/208/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.” Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXIV/209/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2
 • Uchwała Nr XXIV/210/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagrody Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXIV/211/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2
 • Uchwała Nr XXIV/213/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na działalność Starosty Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIV/214/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8, Załącznik9

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2722