Przetarg nieograniczony: ZP.272.1.2021 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2021

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”.

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

TERYT  jedn. ewid.

Nazwa jedn. ewid.

Nr Teryt i nazwa obrębu ewid.

260102_2

Gnojno

260102_2.0001 Balice

 

Szczegółowy OPZ określono w załączniku nr 7 do SWZ.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu RPSW.07.01.00-26-0009/17 pod nazwą e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego w ramach działania Rozwój e-społeczeństwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1 [ DOC ] - Formularz ofertowy (wzór)
 • Załącznik nr 2(a) [ DOCX ] - Wzór Umowy (wersja z etapami)
 • Załącznik nr 2(b) [ DOCX ] - Wzór Umowy (wersja bez etapów)
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Oświadczenie o grupie kapitałowej
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ)
 • Załącznik nr 5 [ PDF ] - Instrukcja wypełniania (Wersja wstępna) jednolitego dokumentu
 • Załącznik nr 6 [ DOCX ] - Aktualność oświadczeń
 • Załącznik nr 7 [ DOCX] - Opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik 7.1 [ DOCX ]
  • Załącznik 7.2 [ DOCX ]
  • Załącznik 7.3 [ PDF ]
  • Załącznik 7.4 [ PDF ]
  • Załącznik 7.5 [ DOCX ]

 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [ PDF ]
 • Informacja z otwarcia ofert [ PDF ]
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2021-03-22
Data publikacji:2021-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Zięba
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:744

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-22 15:01:10Mateusz OlszewskiDodano informację z otwarcia ofertPrzetarg nieograniczony: ZP.272.1.2021 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB
2021-04-22 09:39:38Mateusz OlszewskiDodano "Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznacyzć na sfinansowanie zamówienia"Przetarg nieograniczony: ZP.272.1.2021 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB