Przetarg nieograniczony: ZP.272.7.2021 - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju (II)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2021

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacyjny  budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju na dz. nr 22/1.

1)   Zakres robót związanych z termomodernizacją polega na:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  styropianem odmiana  gr. 20 cm o współczynniku przewodności λ ≤ 0,032 [W/m*K] wraz z wyprawą elewacyjną po uprzednim przygotowaniu podłoża
 2. ocieplenie stropodachu styropapą gr. 25cm oraz wykonanie pokrycia papą zgrzewalną.
 3. wymiana stolarki okiennej i wymiana stolarki drzwiowej na nową z PCV o współczynniku przewodności:
  • Okna – U ≤ 0,900 [W/m2*K]
  • Drzwi - U ≤ 1,300 [W/m2*K]
 4. ocieplenie ościeży styropianem gr. 3cm,
 5. wymiana instalacji c. o. w budynku
 6. montaż pompy ciepła o mocy
 7. montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
 8. montaż klimatyzatorów

2)   Roboty towarzyszące pracom remontowym:

 1. wymiana rynien i rur spustowych,
 2. wymiana istniejących obróbek blacharskich,

3)   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

 1. wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych,
 2. wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED,
 3. wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych,
 4. wykonanie instalacji  ochrony od porażeń.

Uwaga!

W budynku  na parterze mieści się biblioteka oraz powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności oraz biblioteka.

 

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Działania 3.3. poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

 

Do pobrania:

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SWZ [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1 [ DOC ] - Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 [ DOC ] - Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 3a [ DOCX ] - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Załącznik nr 4a [ DOCX ] - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Załącznik nr 5 [ DOCX ] - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • Załącznik nr 6 [ DOC ] - Oświadczenie o podwykonawcach
 • Załącznik nr 7 [ DOCX ] - Projekt umowy
 • Załącznik nr 8 [ DOC ] - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
 • Załącznik nr 9 [ DOC ] - Wykaz robót budowlanych
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa oraz Programy Funkcjonalno-Użytkowe
  • Klimatyzacja [ ZIP ]
  • Remont C.O. [ ZIP ]
  • Roboty budowlane [ ZIP ]
  • Roboty elektryczne [ ZIP ]
 • Załącznik nr 11 [ ZIP ] - Przedmiar

 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [ PDF ]
 • Informacja z otwarcia ofert  [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Inwestycji i Promocji
Data utworzenia:2021-11-09
Data publikacji:2021-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Tadeusz Sempioł
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:404

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-11-24 11:49:22Mateusz OlszewskiDodano informację z otwarcia ofertPrzetarg nieograniczony: ZP.272.7.2021 - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju (II)
2021-11-24 09:39:36Mateusz OlszewskiDodano "Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia"Przetarg nieograniczony: ZP.272.7.2021 - Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 19 w Busku-Zdroju (II)